Genererte data (interpolasjon): Vektet middel

Genererte data, interpolasjonsmetode, vektet middel

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 5/22/2019 2:06:24 PM

Code value

Code value: genererteDataInterpolasjonVektetMiddel

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term