Frihåndstegning på skjerm

Digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på skjerm). Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 5/22/2019 2:06:18 PM

Code value

Code value: frihåndstegningPåSkjerm

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term