Search register

Målemetode kode

Metode som ligger til grunn for registrering av posisjon - kodeliste med "initialverdier" 

Updated: 15/04/2020
Status: Valid
Showing 51 - 69 of 69 hits

Codelist

Also available in Norwegian
Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler
74

Valid

Point calculated on the basis of other items, such as two distances or distance + direction.
15

Valid

Målt i terrenget, ortogonalmetoden
14

Valid

Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er rissefolie
32

Valid

Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, uspesifisert kartmedium
30

Valid

Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er transparent folie av god kvalitet.
33

Valid

Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet
34

Valid

Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er papirkopi.
35

Valid

Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er blyantoriginal
31

Valid

Spesielle metoder, uspesifisert
70

Valid

Målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument
20

Valid

Geometri fastsatt ved dom, lov, traktat eller kongelig resolusjon
78

Valid

Tatt fra plan eller godkjent tiltak
18

Valid

Målt i terrenget med teodolitt og elektronisk avstandsmåler
12

Valid

Målt i terrenget med teodolitt og målebånd
13

Valid

Målt i terrenget med totalstasjon
11

Valid

Målemetode er ukjent
99

Valid

Vektorisering fra laserdata, brukes også der vektoriseringen støttes av ortofoto
49

Valid

Genererte data, interpolasjonsmetode, vektet middel
62

Valid

Showing 51 - 69 of 69 hits