Lineær referanse

Status: Valid

Definition: brukes for objekter som er stedfestet med lineær referanse, enten disse leveres med stedfesting kun som lineære referanser, eller med koordinatgeometri avledet fra lineære referanser

Updated: 15.04.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1

Code value: 38

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term