Generated circular geometry

Status: Valid

Definition: Genererte data: Sirkelgeometri, korridor eller annen geometri generert ut fra f.eks et punkt eller en linje (f.eks midtlinje veg)

Updated: 15.04.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1

Code value: 63

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term