Directly input on screen

Status: Valid

Definition: Digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på skjerm). Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag

Updated: 15.04.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1

Code value: 82

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term