Digitalisert på skjerm fra tolkning av seismikk

Status: Valid
Updated: 15.04.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1

Code value: 48

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term