Digitised on dig.table from paper copy

Status: Valid

Definition: Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er papirkopi

Updated: 15.04.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1

Code value: 55

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term