Bilbåren laser

Status: Valid

Definition: Målt med laserskanner plassert i kjøretøy

Updated: 15.04.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1

Code value: 37

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term