Search register

Nrl distribusjon

Kodelister for data som skal distribueres fra Nasjonalt register over luftfartshindre 

Updated: 16/12/2022
Status: Valid
Showing 1 - 1 of 1 hits
1.0

versjonsnummer

Norwegian Mapping Authority

Register

Showing 1 - 1 of 1 hits