Search register

Code lists - Norwegian SOSI codes

Norwegian NSDI register of national SOSI code lists 

Updated: 24/10/2017
Status: Submitted
Showing 1 - 31 of 31 hits

Norwegian Mapping Authority

Register

Kodelister som skal kunne benyttes til å utveksle forvaltningsinformasjon for fiskeribruk, med tanke på både kartpresentasjon og bruk i geografiske informasjonssystemer generelt.

Norwegian Directorate of Fisheries

Register

FKB

Code lists for FKB Data Product Specifications

Norwegian Mapping Authority

Register

Norwegian Environment Agency

Register

Norwegian Environment Agency

Register

Generelle SOSI-kodelister

Norwegian Mapping Authority

Register

Norwegian Mapping Authority

Register

Geological Survey of Norway

Register

External code lists used in dataset Port data

Norwegian Mapping Authority

Register

Norwegian Mapping Authority

Register

Norwegian Mapping Authority

Register

Kodelister for å beskrive kulturminner. Kulturminner i Kulturminneloven av 1978 definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø.

Directorate for Cultural Heritage

Register

Norwegian Mapping Authority

Register

Norwegian Mapping Authority

Register

Method on which registration of position is based

Norwegian Mapping Authority

Code value

Metode som ligger til grunn for registrering av posisjon - kodeliste med "initialverdier"

Norwegian Mapping Authority

Code value

Metode for å måle objekttypens høydeverdi

Norwegian Mapping Authority

Code value

Metode for å måle objekttypens høydeverdi - kodeliste med "initialverdier"

Norwegian Mapping Authority

Code value

definerer ulike typer atkomster til adresser der adressepunktet i seg selv ikke er nok til å entydig angi atkomst.

Norwegian Mapping Authority

Register

Norwegian Environment Agency

Register

Norwegian Environment Agency

Register

Number for areas outside Norway mainland. Based on SSB numbers with additional numbers for sea areas.

Norwegian Mapping Authority

Code value

Inneholder kodelister for fagområdet plan

Norwegian Mapping Authority

Register

Norwegian Mapping Authority

Register

Norwegian Institute of Bioeconomy Research

Register

Norwegian Mapping Authority

Register

Norwegian Mapping Authority

Register

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Register

Norwegian Mapping Authority

Register

Norwegian Mapping Authority

Register

Norwegian Mapping Authority

Register

Showing 1 - 31 of 31 hits