Bratte åser, restfjell, klipper og stup

Status: Valid
Updated: 08.06.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Artsdatabanken

Code value: KLG-RE-KS-3