Svært eksponert ytre kyst

Status: Valid
Updated: 29.05.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Artsdatabanken

Code value: KLG-IYK-4