Marine

Status: Valid

Definition: Marine landskap er landskap som i sin helhet ligger under havnivå og som derfor mangler kystlinje.

Updated: 30.03.2020
Date accepted: 30/03/2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Artsdatabanken

Code value: LA-TI-M