Coast

Status: Valid

Definition: Hovedtypegruppa kystlandskap omfatter alle landskap i kystsonen, i overgangen mellom hav og land. Gruppa omfatter hovedtypene fjordlandskap, kystslettelandskap og kystås- og fjellandskap, og skilles fra rent marine og rent terrestre landskap ved forekomst av kystlinje.

Updated: 30.03.2020
Date accepted: 30/03/2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Artsdatabanken

Code value: LA-TI-K