Inland

Status: Valid

Definition: Hovedtypegruppa innlandslandskap omfatter alle landskap uten kystlinje, og omfatter hovedtypene dal-, slette, ås- og fjellandskap.

Updated: 30.03.2020
Date accepted: 30/03/2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Artsdatabanken

Code value: LA-TI-I