Submarine fjords

Status: Valid

Definition: Større sammenhengende, langstrakte fordypninger i landskapet som i sin helhet befinner seg under havnivå.

Updated: 30.03.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Artsdatabanken

Code value: LA-TI-M-D