Coastal plains

Status: Valid

Definition: Kystslettelandskapet omfatter den lave bremen av land beliggende omkring kystlinja som veksler mellom +50 og –50 m o.h., og som ofte omfatter et mylder av skjær og øyer. Mesteparten av kystslettelandskapet ligger under havnivå. Kystslettelandskapet mellom Rogaland og Nordkapp omtales gjerne som strandflaten. Denne avgrenses mot innlandet av markante åser og fjell. Det er vanlig med ‘restfjell’ på strandflaten, dvs. isolerte fjell og åser som står høyere enn kystslettelandskapet omkring, med en brem av lavt/flatt land omkring (f.eks. Træna, Torghatten, Lovund, m.fl.). Landformen er skapt av et samvirke mellom flere ulike landformprosesser i hovedsak knyttet til nedisning, erosjon fra breer, bølgeerosjon og frostforvitring. I hovedtypen kystslette inngår også annet kysttilknyttet landskap med tilsvarende relativt relieff.

Updated: 30.03.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Artsdatabanken

Code value: LA-TI-K-S