Fjords

Status: Valid

Definition: Hovedtypen fjordlandskap omfatter større sammenhengende fjorder. Dette er normalt U-daler som ligger under havnivå, og har kontakt med havet. Fjordene er skapt av breer som har gravd under havnivå.

Updated: 30.03.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Artsdatabanken

Code value: LA-TI-K-F