Coastal hills- and mountains

Status: Valid

Definition: Kystås- og fjellandskap omfatter større konkave og konvekse landformer med kystlinje, med større høydeforskjeller enn 50 meter innenfor et nabolag på 1 kilometer, og som ikke tilfredsstiller kriteriene for verken fjord eller kystslette. Landformene i ås- og fjelltopplandskap er resultatet av et stort mangfold av geologiske og landformdannende prosesser.

Updated: 30.03.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Artsdatabanken

Code value: LA-TI-K-A