Inland irregular plains

Status: Valid

Definition: Hovedtypen innlandsslettelandskap omfatter landskap uten kystlinje, der høydeforskjellene innenfor en kilometer ikke overstiger 50 meter. Hovedtypen omfatter fjellvidder, skog- og forfjellsvidder, leirsletter og lavlandssletter. Utformingen av slettelandskapet er resultatet av et stort mangfold av geologiske og landformdannende prosesser.

Updated: 30.03.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Artsdatabanken

Code value: LA-TI-I-S