Valleys

Status: Valid

Definition: Hovedtypen dallandskap omfatter større sammenhengende daler i landskapet, som oftest med U-profil, som i store trekk er skapt av erosjonsprosesser primært knyttet til breer.

Updated: 30.03.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Artsdatabanken

Code value: LA-TI-I-D