Submarine deepwater plains

Status: Valid

Definition: Slettelandskap som i sin helhet befinner seg under havnivå og der høydeforskjellene innenfor et nabolag på 1 kilometer ikke overstiger 50 meter.

Updated: 03.09.2020
Date accepted: 03/09/2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Artsdatabanken

Code value: LA-TI-M-S