Uavklart vernestatus

Status: Valid

Definition: Brukes om kulturminneer som kan komme inn under bestemmelsene for automatisk fredning, men der status ennå ikke er formelt avklart.

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: UAV