Sammensatt vernestatus

Status: Valid

Definition: brukes på samlinger av kulturminner innenfor en lokalitetder de enkelte kulturminnene har ulik vernestatus

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: SAM