Vernet etter plan- og bygningsloven

Status: Valid

Definition: kulturminne vernet gjennom Plan og Bygningslovens bestemmelser

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: PBL