Opphevet vern

Status: Valid

Definition: Vernet kulturminne hvor vern er blitt opphevet for eksempel fordi verneverdiene er bortfalt.

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: OPPV