Kommunalt verneverdig

Status: Valid

Definition: kulturminner som kommunen har identifisert som verneverdige, og som kommunen gjennom politisk vedtak har bestemt at skal søkes ivaretatt (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: KVV