Vernet fartøy

Status: Valid

Definition: fartøy som er underlagt antikvariske bevaringsforpliktelser som et resultat av avtale mellom fartøyeier og Riksantikvaren (nvf) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: FVERN