Fredningssak pågår

Status: Valid

Definition: Kulturminnet er i en prosess med sikte på fredning

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: FPG