Automatisk fredet

Status: Valid

Definition: Automatisk fredning innebærer at kulturminnet er fredet direkte i kraft av sin alder, uten særskilt vedtak. Som en ekstra beskyttelse har alle automatisk fredete kulturminner en sikringssone på minimum 5 meter rundt det automatisk fredede kulturminneet. Disse kulturminnene er automatisk fredet faste kulturminner fra før 1537 samiske kulturminner fra år 1917 eller eldre stående byggverk med erklært opprinnelse fra perioden 1537–1649 faste og løse kulturminner på Svalbard fra før 1946. I tillegg er det bestemmelser for enkelte typer kulturminner (se Svalbardmiljøloven) Skipsfunn eldre enn 100 år er vernet etter egne regler i kulturminneloven.

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: AUT