Haug

Status: Valid

Definition: Forhøyning - enten kunstig frembrakt eller en gravhauglignende naturdannelse. Nevnes bare dersom det kan se ut til at haugen ikke skriver seg fra aktiviteter i nyere tid. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 9906