Fritidsbåt

Status: Valid

Definition: båter som ikke benyttes i næringsvirksomhet, og som er kortere enn 24 meter (Sjøfartsdirektoratet) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 30004