Tradisjonslokalitet

Status: Valid

Definition: overlevering fra generasjon til generasjon eller mellom grupper av mennesker, f. eks. fortellinger, kunnskaper og vaner (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2239