Hellegropslokalitet

Status: Valid

Definition: Hellegropene er ovale til rektangulære forsenkninger som i mange tilfeller er avgrensa med kantstilte heller . Størrelsen ligger ofte innen 1x2m – 2x3,5m. Gropene er å finne langs kysten av Nord-Troms og Finnmark og kan ha blitt brukt til utvinning av olje fra hvalspekk. Datering:1. årtusen e.Kr. (Henriksen 1995). (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20263