Taubane/linebane

Status: Retired

Definition: transportinnretninger hvor kjøretøy [...] forflytter seg ved hjelp av stål- eller fibertau, som bærer og/eller trekker lasten (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 19.05.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20256