Brenneriproduksjon

Status: Valid

Definition: fabrikk, sted der noe blir framstilt ved brenning (bo). I Norge anlegg for fremstilling av potetråsprit (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20243