Festning

Status: Valid

Definition: større forsvarsanlegg som skal sinke eller stanse fiendtlig fremrykning (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20228