Fangeleir

Status: Valid

Definition: leir for krigsfanger el. politiske fanger (bo) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20226