Leir

Status: Valid

Definition: et sted folk har slått leir, helst over et kortere tidsrom enn mer permanente boplasser (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20225