Flytteveg for rein

Status: Valid

Definition: en transportrute som samer bruker for å flytte reinflokkene mellom sommer- og vinterbeiter (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20219