Brønn/kilde/vannpost

Status: Valid

Definition: Utgravd sjakt eller opplagte stein rundt et oppkomme eller ile. Kan være foret og kantsatt med stein, med tanke på vanntilsig, for vannforsyning. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20218