Verft

Status: Valid

Definition: industrielt produksjonssted for skip og båter, eller moduler til faste og flytende offshoreinstallasjoner (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20213