Innskrift/ristning

Status: Valid

Definition: Ristning: upretensiøse tegninger som er spredt vilkårlig ut over flater el. gjenstander. [...] utført med en spiss gjenstand [...] (kln) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20194