Sjømerke

Status: Valid

Definition: naturlige merker eller kunstige merker som er anbrakt i seilledene langs kysten [...] med det formål å være til hjelp for navigeringen (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20186