Båtstøanlegg

Status: Valid

Definition: Ryddet område i fjære-/ og strandsone for å gi plass til å trekke opp en båt, i sjømiljø så langt at båten kommer ovenfor flomålet. Fremtrer som to mer eller mindre parallelle steinrekker i passelig båtbreddeavstand til hverandre. For å lette opptrekket er det ofte lagt lunner på tvers av trekkretningen. Universelt kystkulturminne som har endret seg lite gjennom alle århundrer. Likevel viktig å være oppmerksom på at båtstøer som ligger i vegetasjonssonen kan ha høy alder, og kan også lett bli forvekslet med en nausttuft. Båtstøer kan være en god ledetråd ved søk etter nausttufter. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20184