Funnsted

Status: Valid

Definition: Betegnelse på et sted der det er gjort et løsfunn. Løsfunn er enkeltliggende gjenstander funnet uten at de er observert i noen klar sammenheng med strukturer eller andre funn. Årsaken til funnforekomsten er derfor uviss, den kan være tilfeldig mistet på stedet eller stå i sammenheng med bosetning, gravanlegg eller annen virksomhet. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20183