Runer/innskrifter

Status: Valid

Definition: Runer var et skriftsystem som var i bruk i store deler av Nord-Europa før det latinske alfabetet ble innført, omtrent samtidig med kristendommen. I middelalderen var runer likevel fortsatt i bruk som vanlig skrift blant folk flest – fortrinnsvis i bymiljøene. De finnes på trepinner, trestykker, never (i Russland) og på kirkevegger. Runer fra forhistorisk tid er kun bevart der de er risset inn i stein, og de opptrer fortrinnsvis på runesteiner, men også på berg og løse steiner. Datering: 1000-tallet/middelalder (Østmo) (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20180