Skipsfunn

Status: Valid

Definition: mer enn hundre år gamle båter, skipsskrog, tilbehør, last og alt annet som har vært om bord (of) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20168