Dyrkingsspor

Status: Valid

Definition: tegn på fortidig dyrking av jorda, synlig enten som merker i jordbunnen, for eksempel etter pløying, eller som formasjoner i terrenget, for eksempel som rydningsrøyser eller åkerreiner (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20158